جستجوی پیشرفته

مقايسه آگهی ها

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۲

آپارتمان

حسینی

۴ هفته قبل

۱,۶۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۲

آپارتمان

۴ هفته قبل

۱,۲۵۰.۰۰لیر/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۸

آپارتمان

حسینی

۴ هفته قبل

۱,۲۵۰.۰۰لیر/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۸

آپارتمان

۴ هفته قبل

۲,۲۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

حسینی

۴ هفته قبل

۲,۲۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

۴۳۰,۰۰۰.۰۰لیر/قیمت مناسب

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

a.k

۱ ماه قبل

۴۳۰,۰۰۰.۰۰لیر/قیمت مناسب

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

a.k

۱ ماه قبل

۱,۰۷۱,۰۰۰.۰۰لیر/خرید خانه

اتاق خواب: ۱ الی ۴حمام: ۱ الی ۳

آپارتمان

a.k

۱ ماه قبل

۱,۰۷۱,۰۰۰.۰۰لیر/خرید خانه

اتاق خواب: ۱ الی ۴حمام: ۱ الی ۳

آپارتمان

a.k

۱ ماه قبل

۲,۳۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

حسینی

۱ ماه قبل

۲,۳۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

۱ ماه قبل

۱,۰۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۴

آپارتمان

حسینی

۱ ماه قبل

۱,۰۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۴

آپارتمان

۱ ماه قبل

۱,۳۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

حسینی

۱ ماه قبل

۱,۳۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۱ ماه قبل

۱,۵۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

حسینی

۱ ماه قبل

۱,۵۰۰.۰۰لیر/ماهیانه

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

۳۷۵,۰۰۰.۰۰لیر

پیش فروش آپارتمان های لوکس در استانبول ترکیه

İnönü Mahallesi, Doğan Araslı Blv. No:116, 34510 Beylikdüzü OSB/Esenyurt/İstanbul, ترکیه

اتاق خواب: ۱ و ۲ و ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۶۴

آپارتمان

mansurimaryam

۱ ماه قبل

۳۷۵,۰۰۰.۰۰لیر

اتاق خواب: ۱ و ۲ و ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۶۴

آپارتمان

۱ ماه قبل

ثبت نام در سایت و ارسال آگهی

برای ارسال آگهی ملک در سایت  ثبت نام کنید

نیاز به راهنمایی دارید؟ برای ثبت آگهی های خود در سایت با ما تماس بگیرید!